• Aktuell information

    Vill du eller känner du någon som vill bli ett familjehem? Kontakta info@ckfamiljehem.se

Kvalitetssäkrade familjehem

Centrum för Kvalificerade Familjehem, CKF AB, arbetar för att ge ensamkommande och andra barn och ungdomar möjlighet till ett bra framtida liv genom boende i familjer som har blivit utredda, fått utbildning i KOBTIVA för familjehem, får kvalificerad handledning samt erhåller regelbundet stöd av egna familjecoacher.

Stöd från familjecoacher

CKFs familjecoacher har mångårig erfarenhet av att arbeta med familjer inom t ex barn och ungdomspsykiatrin, kommun och privat verksamhet. De har även vidareutbildning inom relevanta områden som t ex Kognitiv beteendeterapi (KBT), Funktionell Familjeterapi (FFT), Kognitiv- och beteendeträning i vardagen (KOBTIVA) etc.

Kvalitetsvinnande metod

CKF använder Kognitiv- och beteendeträning i vardagen, en kvalitetsvinnande metod med fokus på nyinlärning av tankar och beteenden. Metoden finns att få som folkhögskoleutbildning i Nyköping och via privat utbildare samt används som behandlingsmetod inom flera HVB.

För mer information ring 0733-66 20 77 eller maila på: info@ckfamiljehem.se.