Andra tjänster

Intensiv förstärkt öppenvård
- en hemmabaserad öppenvårdsinsats för familjer

Denna öppenvårdsmodell riktar sig till familjer som behöver hjälp och stöd i att förbättra sin kommunikation, återupprätta relationer mellan familjemedlemmar samt hitta strategier för att träna funktionella beteenden.

Skyddat boende
- med personal som är utbildade personsäkerhetspecialister

CKF kan erbjuda erbjuda skyddade boenden med mycket hög säkerhet.

Vi genomför omfattande riskanalyser av den aktuella angriparen.

Vi kan ge skyddspersonerna stöd, vård och behandling enligt behov genom möten med olika typer av familjebehandlare och terapeuter.

Vår personal har mångårig erfarenhet av arbete inom familjehem, HVB och skyddade boenden. De har utbildning inom Kognitiv- och beteendeträning i vardagen (KOBTIVA), salutogent arbete, MI, krispsykologi och krisstöd.

Vår personal har även omfattande och långvarig erfarenhet och utbildning inom personsäkerhet/personskydd, vilket innebär att vi även kan skydda klienterna utanför boendet.