Arbetsrutiner

  1. Uppdragsgivaren kontaktar CKF med förfrågan om ledig plats 0733-66 20 77.
  2. CKF tar del av information om ungdomen för att kunna matcha ungdomen med lämplig familj.
  3. CKF skickar underskrivet avtal gällande placeringen via fax.
  4. Uppdragsgivaren skickar tillbaka underskrivet avtal via fax.
  5. CKF hämtar ungdomen på lämplig plats för transport till familjen och om möjlighet finns träffar vi familjen tillsammans med uppdragsgivare och ungdom.
  6. Familjen tar emot ungdomen och i samarbete med familjekonsulenten upprättas en arbetsplan för att uppnå de tre friskhetsfaktorerna (fungerande dagsysselsättning, intressant och givande fritid och goda relationer).
  7. CKF ger uppdragsgivaren inloggning till daganteckningsprogrammet BUMP för kunna ge insyn i hur arbetet fortskrider. Anteckningar förs utifrån behovsområden.
  8. Uppdragsgivaren och CKF arbetar för att skola eller praktik ska komma igång så fort som möjligt.
  9. Familjekonsulenten rapporterar löpande genom skriftliga månadsrapporter (inom BUMP) om ungdomens situation och mående. Vid behov tas kontakt med uppdragsgivaren.
  10. Uppdragsgivaren får möjlighet till uppföljningsmöte enligt överenskommelse.