Vill du bli familjehem inom CKF?

Hos oss får du möjlighet till utbildning, handledning och kontinuerligt stöd under tiden du är familjehem. Vi lägger stor vikt vid att Du/Ni ska känna ett stort stöd från oss under hela placeringstiden och att uppdraget utförs på ett professionellt sätt.

Detta innebär t.ex. att:

  • Familjehemmen dokumenterar vad man gjort i form av en dagbok i digital form (BUMP).
  • Ni skriver in möten som gäller ungdomen så att dessa inte missas samt att man efter formella möten också dokumenterar vad dessa handlade om.
  • Ni ska följa med på möten etc. så ni är fullständigt insatta i ungdomens liv.
  • Ni ska med hjälp av familjekonsulenten skriva en månadsrapport senast en vecka efter utgången månad.
  • Ni arbetar för att ungdomen på bästa sätt ska få en fungerande dagsysselsättning i form av skola, praktik eller lärlingsplats, en intressant och givande fritid samt möjlighet att bygga ett bra nätverk omkring sig.

Registerutdrag som behövs för att bli familjehem