BUMP

BUMP är ett daganteckningsprogram som är på den nivån att det är godkänt att använda som journalprogram inom HVB. Trots det är BUMP både enkelt, tydligt och lätt att använda. Dessutom har både uppdragsgivaren och CKF möjlighet att logga in och läsa det som dokumenteras vilket borgar för en kvalitetssäkring.

I BUMP ska familjehemmen skriva daganteckningar, mötesanteckningar, mötestider och annat relevant gällande deras ungdom.