För uppdragsgivare

CKF utreder, utbildar, utvärderar och stöttar varje familjehem i syfte att kvalitetssäkra boendet med målet att ge barnet/ungdomen:

 • En god relation till sin familj och ett bra nätverk.
 • En intressant och givande fritidssysselsättning.
 • En fungerande dagsysselsättning.

CKF har sammantaget närmare 150 års erfarenhet av arbete inom ungdomsvård, specialistpsykiatri och behandling, beteendeträning, säkerhet och trygghet.

Centrum för Kvalificerade Familjehem – CKF, erbjuder boende i familjer som har:

 • Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, tex inom HVB, tidigare familjehemsplaceringar, psykiatri, socialt arbete mm.
 • Genomgått en kvalificerad utredning innan de antagits som lämpliga familjer inom CKF.
 • Genomgått en grundläggande utbildning inom positivt aktivt föräldraskap baserat på bl.a. grundläggande KBT-strategier.
 • Fått utbildning i att hantera hot och våld.
 • Stöd av en familjekonsulent som träffar familjen utifrån gällande behov.
 • Fått ett konkret material med handlingsplaner, checklistor och liknande som de kan behöva i sin familj.
 • Möjlighet till fortbildning inom olika relevanta ämnen.
 • Tolkstöd vid behov.
 • Regelbunden extern handledning.
 • Ett daganteckningsprogram som familjerna dagligen ska dokumentera i och som utgår från behovsområden. Uppdragsgivaren har möjlighet att ta del av dokumentationen, månadsrapporter etc. via egen inloggning.