Våra familjekonsulenter

Inom Centrum för Kvalificerade Familjehem (CKF) arbetar familjekonsulenter som har mångårig erfarenhet av barn och ungdomar med komplex social och psykiatrisk problematik, familjebehandling, neuropsykiatriska funktionshinder, beteendestörningar mm.

Våra familjekonsulenter är socionomer, beteendevetare, specialistsjuksköterska inom psykiatri med vidareutbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT), funktionell familjeterapi (FFT), dialektisk beteendeterapi (DBT), motiverande intervju (MI), hot och våldshantering samt kognitiv och beteendeträning i vardagen (KOBTIVA).