Handledning

Våra familjehem erbjuds kvalificerad extern handledning en gång per månad eller vid behov.

Firouzeh Badiee

Beteendevetare med vidareutbildning i psykosocialt behandlingsarbete på systemteoretisk grund samt grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1. Firouzeh har arbetat inom socialtjänsten sedan 1992 med bland annat myndighetsutövning, handledning av familjehem och som behandlare inom kommunens Råd och stöd verksamhet. Firouzeh har stor kunskap och erfarenhet om integrationsarbete samt migrationsprocessen. Idag är hon certifierad FFT –terapeut och anställd och verksam inom Uppsala kommun som familjebehandlare/familjeterapeut med inriktning familjeterapi.

Mac Dabram

Mac är legitimerad psykoterapeut / familjeterapeut, UHÄ-handledare och jobbar med familjeterapi, parterapi och individuella samtal huvudsakligen. Han erbjuder även kortare krishanteringssamtal, konsultationer och leder systemiskt nätverksarbete.

Mac jobbar med att kunna skapa förändringar i olika situationer med dem befintliga resurser hos de olika individer som ingår i handledning eller terapi.
I arbetet utgår från han från ett systemiskt introaktivt synsätt och tar hänsyn till olika kulturella aspekter som kan finnas med och påverka i olika situationer. Detta kan till exempel vara ett främmande samhälle, utanförskap, samhörighet, religion, språk och familj eller släkt.

Mac har arbetat sexton år inom socialtjänsten och har lång erfarenhet av förändringsarbete med familjer. Han har även jobbat / jobbar inom skolan med specialgrupper (barn med särskilda behov) med handledning och förändringsarbete.