Hansi Stafbom

Utbildningsansvarig

Hansi grundade säkerhetsföretaget SSK Säkerhetsakademien 1989 och han är diplomerad säkerhetschef. Hansi är utbildad inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT), salutogent arbetssätt, droger – tecken och symtom samt är diplomerad ART-instruktör och han skapade mellan 1999-2014 metoden ”Kognitiv- och beteendeträning i vardagen”, en evidensbaserad, prisbelönt och brottspreventiv ”behandlings”-metod genom kliniska studier på de tre HVB-hem som han ägde 1999-2014. Hansi har därefter skrivit boken om ”KOBTIVA – Kognitiv- och beteendeträning i vardagen” (Columbus förlag 2015).

Sedan 2012 är Hansi tillsammans med polisen, BRÅ, kommuner och andra företag en av huvudintressenterna inom organisationen ”Tryggare Uppsala län” som arbetar för att öka tryggheten i länet. Han är en av grundarna till ISSA (International School Safety Association) och har genomgått ett flertal utbildningar, främst i USA, gällande skolsäkerhet. Han har under mer än 26 år arbetat som säkerhetschef/-ansvarig/-konsult för flera organisationer och företag bl a banker och behandlingshem och han har utbildat mer än 20.000 personer i hot- och våldshantering inom alla möjliga typer av verksamheter. Avslutningsvis är han av polishögskolan utbildad i problemorienterat brottsförebyggande arbeteoch och han har skrivit ett flertal säkerhetspolicys och handlingsplaner inom hot och våld för bl a kommuner, landsting, organisationer, behandlingshem, skolor och socialtjänst. Hansi har också skrivit boken ”Rånsäkerhet” som ges ut av Liber förlag och boken ”Hot och våldshantering i praktiken” som ges ut av Columbus förlag (2014).