Metod

Inom CKF anser vi att familjehemmen utför ett kvalificerat uppdrag där man ska hjälpa en person att få ett bra och fungerande liv. Vår metod kallas för KOBTIVA för familjehem, vilken är en utveckling av Kognitiv- och beteendeträning i vardagen (KOBTIVA) som vann den internationella kvalitetstävlingen ”Quality innovation of the year, 2013”.

Familjehem har inget krav på sig att arbeta med varken vård eller behandling med de som får ungdomar placerade hos sig bör enligt oss definitivt ha en struktur att följa och de behöver även träna barnet/ungdomen i positivt tänkande, sociala färdigheter, sociala koder, lagstiftning, seder och bruk och de bör ge barnet/ungdomen en fungerande dagsysselsättning, en intressant och givande fritidssysselsättning samt goda och stöttande relationer. Med stöd av 15 års erfarenhet och kontinuerlig utvärdering, har vi skapat denna nya metod för träning av ungdomar som har sociala problem.

Utbildningen inom KOBTIVA för familjehem innehåller:

 • Teoretisk bakgrund och evidensbas för metoden
 • Behovsanalys genom dokumentation av resurser, överskotts- och underskottsbeteenden
 • Kategorisering av problemområden
 • Omformulering av problemområden till träningsområden
 • Anpassning av övningar
 • Salutogent arbetssätt
 • Kognitiv- och beteendeträning i formell form
 • Utvärdering
 • Daglig dokumentation i mailbaserat program (BUMP)
 • Förebyggande åtgärder mot kriminalitet, hot och våld
 • Konflikthantering
 • Krispsykologi och krisstöd
 • Självskydd

Skapandet av KOBTIVA har skett under medverkan av Anders Engquist: fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, pedagog, handledare och författare till bl a ”Att växa som vuxen”, ”Normalt, Nervöst, Neurotiskt?”, ”Förstånd eller missförstånd” samt ett flertal andra böcker i ämnet.

Samtliga familjehem får sammanlagt fyra dagars grundläggande utbildning inom KOBTIVA och kommer minst två gånger per år att erbjudas vidareutbildning. I KOBTIVA-utbildningen ingår även hot och våldshantering samt utbildning i vårt daganteckningsprogram – BUMP.

Familjecoacherna har flera omfattande utbildningar och mångårig erfarenhet från familjebehandling och ungdomsvård, de har även fått sex dagars utbildning inom KOBTIVA.

Se www.kobtiva.se för mer information om KOBTIVA.