Linda Nicolaisen

Samordningsansvarig

Linda har sin bakgrund närmast inom Barn- och ungdomspsykiatrin där hon arbetat kliniskt samt med metodutvecklingsfrågor. Linda är beteendevetare och har vidareutbildning inom KBT steg-1, Motiverande Intervju samt Dialektisk beteendeterapi. Vidare har hon stor erfarenhet av familjearbete och samordningsfrågor. Linda är även utbildad KOBTIVA-tränare.