Målgrupp

  • Barn och ungdomar som har behov av att placeras i familjer med eller utan kvalificerat stöd. Även barn och ungdomar som har särskilt komplicerad psykosocial problematik. tex neuropsykiatriska funktionshinder, självskadande och suicidalt beteende, kriminalitet etc.
    Vi arbetar inte med pågående missbruk.
  • Hotade och/eller våldsutsatta kvinnor och barn som har behov av personligt skydd och ett säkert boende.

Vi har möjlighet att matcha familjer så att behoven anpassas kring det stöd som barnet/ungdomen behöver. Omfattning av stöd varierar därmed.