Om CKF AB

Inom CKF AB har vi närmare 150 års samlad erfarenhet av arbete inom psykiatri, HVB-hem, familjebehandling, barn- och ungdomsbehandling samt brottspreventivt säkerhetsarbete.

Verksamheten startades för att vi som arbetar inom CKF ville göra skillnad då vi 2015, såg att familjehemsarbete inte alltid bedrevs med hög kvalitet. Eftersom vi tidigare arbetat med högkvalitativa verksamheter tänkte vi att vi kunde bidra med något som inte alla andra kan, d v s att skapa Kvalificerade Familjehem med BRA OCH HÖGKVALITATIVT STÖD från mycket välutbildade och erfarna familjekonsulenter, att använda metoden Kognitiv- och beteendeträning i vardagen (KOBTIVA) för familjer och genom att erbjuda Intensiv Förstärkt Öppenvård i våra familjehems och andra familjers egna hem.

Våren 2016 kom verksamheten igång och vi har under den första tiden ytterligare ökat kvalitén i det arbete vi och våra familjer utför genom kontinuerlig dokumentation, utvärdering av utfört arbete och av de interventioner som genomförts. Vi strävar efter att bedriva en kontinuerligt kvalitetsökande verksamhet vilket innebär att vi fortsätter utvärdera det arbete vi utför och vidtar de åtgärder som krävs.

Som ett kvitto på detta arbete har vi 2017 blivit Certifierade av ”Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård” (se www.rff.se).