Registerutdrag som behövs för att bli familjehem

 • Utdrag från belastningsregistret från polisen
  Beställs via polisens hemsida. OBS! Öppna inte brevet när du får hem det utan lämna in det oöppnat. Kan beställas via internet.
  https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/belastningsregistret-hvb-hem-familjehem/
 • Utdrag ifrån Skatteverket
  Utdrag kan endast beställas via telefon. Uppge personnummer och folkbokföringsadress.
 • Utdrag ifrån socialregistret
  Detta går inte beställa via internet eller telefon. Skicka ett brev till socialtjänsten i din kommun. Underskrifter behövs av samtliga som utdraget ska skickas på. Använd mall nedan.

  Till socialtjänsten i ................

  Med anledning av att jag/vi är föremål för utredning rörande att blir jour- /familjehem och/ eller kontaktfamilj behöver jag/vi utdrag ur socialtjänstens personregister.

  Fullständigt namn och personnummer person 1 .........
  Fullständigt namn och personnummer person 2 .........
  (stryk under tilltalsnamn)
  Fullständiga namn och personnummer för samtliga barn som bor hemma .......

  Postadress .......
  Postnummer och ort ........

  Ort och datum samt underskrift av alla 18 år eller äldre i hushållet.