Om CKF

Verksamhetsansvariga

Lars-Gunnar Eriksson, VD/Samverkansansvarig: l-g@ckfamiljehem.se
Se egen presentation

Hansi Stafbom, Utbildningsansvarig: hansi@ckfamiljehem.se
Se egen presentation

Linda Nicolaisen, Samordningsansvarig: linda@ckfamiljehem.se
Se egen presentation